ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей договір публічної оферти (приєднання) на надання послуг (далі – Договір) укладається між Вами (далі – Замовник) та фізичною особою-підприємцем Новицькою Вірою Олегівною, яка діє на підставі Виписки про державну реєстрацію, номер запису 2 067 000 0000 177715, дата запису 06.12.2019 року (далі – Виконавець).

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір публічної оферти (приєднання) на надання послуг на умовах, визначених на вебсайті http://veranovitskaya-tarot.com/. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, та усі інші умови Договору.


1. ТЕРМІНИ

Вебсайт – вебсайт за посиланням http://veranovitskaya-tarot.com/, на якому розміщена інформація про послуги та умови надання послуг;

Виконавець – фізична особа-підприємець Новицька Віра Олегівна, яка діє на підставі Виписки про державну реєстрацію, номер запису 2 067 000 0000 177715, дата запису 06.12.2019 року;

Замовник – фізична, фізична особа-підприємець та/або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити послуги Виконавця;

Замовлення – заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на сайті http://veranovitskaya-tarot.com/ у розділі «Контакти», надсилання електронного листа на адресу iyaveranovitskaya@gmail.com, чи надсилання повідомлення на сторінку в Instagram за посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru;

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, викладена на вебсайті http://veranovitskaya-tarot.com/, адресована будь-якій фізичній, фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, укласти Договір на умовах, визначених у цьому Договорі;

Послуги – курс тривалістю 7 (сім) календарних тижнів з навчання ворожінню по картам Таро на умовах, викладених на Вебсайті та визначених цим Договором;

Тариф – тариф «Стандарт» та/або тариф «VIP», та/або тариф «VIP+» умови яких визначені в Договорі та оприлюднені на Вебсайті.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати Послуги, а Замовник зобов'язується отримати та оплатити Послуги на умовах Договору.

2.2. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником умов Договору вважається дата оформлення Замовлення, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.3. У випадку прийняття умов Договору, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у випадку якщо Замовник є фізичною особою, що він дає дозвіл на опрацювання його даних з метою та в порядку, передбаченими умовами цього Договору.

2.4. Замовник засвідчує, що він досяг 18-річного віку (або іншого віку, що посвідчує його повноліття в згідно з законодавством країни його підпорядкування) та погоджується з тим, що надання Виконавцю завідомо недостовірної інформації є порушенням умов цього Договору.


3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. За цим Договором, Замовник надає Послуги, що включають в себе:
3.1.2. Тариф «Стандарт»:
- 7 (сім) відео-уроків;
- 7 (сім) текстових лекцій;
- Окрема збірка тлумачення карт;
- 3 (три) домашніх завдання зі зворотним зв'язком.
- Розбір і розклади реальної людини зі зворотним зв'язком;
- 4 (чотири) магічних практик;
- 8 (вісім) схем розкладів.

3.1.3. Тариф «VIP»:
- 7 (сім) відео-уроків;
- 7 (сім) текстових лекцій;
- Окрема збірка тлумачення карт;
- Розбір і розклади реальної людини зі зворотним зв'язком;
- 4 (чотири) магічних практик;
- 8 (вісім) схем розкладів;
- 3 (три) домашніх завдання зі зворотним зв'язком.
- Особиста консультація із Виконавцем 45 хвилин, під час яких Замовник і Виконавець роблять розклади і Виконавець надає повний зворотний зв'язок.

3.1.4. Тариф «VIP+»:
- 7 (сім) відео-уроків;
- 7 (сім) текстових лекцій;
- Окрема збірка тлумачення карт;
- Розбір і розклади реальної людини зі зворотним зв'язком;
- 4 (чотири) магічних практик;
- 8 (вісім) схем розкладів;
- 3 (три) домашніх завдання зі зворотним зв'язком;
- 2 (дві) особисті консультації із Виконавцем по 30 хвилин, під час яких Замовник і Виконавець роблять розклади і Виконавець надає повний зворотний зв'язок.
- 4 окремих прямих ефіри з аналізами тлумачень карт.

3.2. Послуги надаються протягом 14 (чотирнадцяти) тижнів, починаючи з дати, анонсованої на Вебсайті.

3.3. Надання Послуг розпочинається після оформлення замовником Замовлення та отримання Замовником від Виконавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

3.4. Комунікація із Замовником в процесі надання Послуг відбувається за номером Замовника, вказаним ним при оформленні Замовлення, через whatsapp, Instagram, за допомогою Вебсайту та за контактами, вказаними на Вебсайті.

3.5. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця.


4. ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1. Вартість Послуг оприлюднена на Вебсайті та залежить від обраного Тарифу.

4.1.1. Тариф «Стандарт»:
- За умови оплати Послуг до 13 березня 2021 року вартість Послуг становить 2400 USD, що є еквівалентом 66480 гривень за офіційним курсом Національного Банку України (далі – НБУ) станом на дату укладення цього Договору;

4.1.2. Тариф «Стандарт та ефіри vip+»:
- За умови оплати Послуг до 13 березня 2021 року вартість Послуг становить 2900 USD, що є еквівалентом 80330 гривень за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення цього Договору;

4.1.3. Тариф «VIP»:
- За умови оплати Послуг до 13 березня 2021 року вартість Послуг становить 4700 USD, що є еквівалентом 130190 гривень за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення цього Договору;

4.1.2. Тариф «VIP та ефіри vip+»:
- За умови оплати Послуг до 13 березня 2021 року вартість Послуг становить 5200 USD, що є еквівалентом 144040 гривень за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення цього Договору;

4.1.2. Тариф «VIP+»:
- За умови оплати Послуг до 13 березня 2021 року вартість Послуг становить 5700 USD, що є еквівалентом 157890 гривень за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення цього Договору;


4.2. Замовник, на підставі виставленого Виконавцем рахунку, здійснює оплату Послуг в наступному порядку:

4.2.1. Передплату в розмірі 50 % вартості Послуг, якщо інше не буде погоджено Сторонами, Замовник зобов'язується сплатити протягом 7 (семи) днів з дати виставлення рахунку на оплату Послуг.

4.2.2. Постоплату, у розмірі несплаченого залишку вартості Послуг Замовник зобов'язується сплатити протягом 7 (семи) днів з дати виставлення рахунку на постоплату.

4.3. Реквізити, надані Виконавцем для оплати Послуг, дійсні протягом 7 (семи) днів з дати виставлення рахунку. У разі несплати зазначеної у рахунку суми протягом вказаного строку, рахунок вважається несплаченим, а Замовлення анульованим.

4.4. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі. Датою виконання зобов'язань Замовника з оплати Послуг вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в рахунку. Кожна зі Сторін самостійно сплачує вартість послуг свого обслуговуючого банку.

4.5. У разі зміни офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на дату виставлення відповідного рахунку, тарифи, передбачені у п. 4.1 цього Договору, змінюються пропорційно без укладення додаткової угоди чи внесення будь-яких змін до цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого Тарифу;

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. У випадку використання Замовником Послуг та нездійснення оплати таких Послуг, зупинити надання Послуг;

5.2.2. Припиняти надання Послуг з моменту закінчення строку їх надання;

5.2.3. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти, пропорційно кількості ненаданих Послуг;

5.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і строки, передбачені цим Договором;

5.3.2. Дотримуватися умов цього Договору;

5.3.3. Не перепродавати та будь-яким іншим чином не відчужувати результати Послуг у вигляді відео-уроків, текстових лекцій, інших додаткових матеріалів, наданих Виконавцем за цим Договором, третім особам;

5.3.4. Не порушувати авторські права Виконавця, як майнового так і немайнового характеру.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати Послуги своєчасно, якісно та на належному рівні;

5.4.2. Отримувати додаткові матеріали в рамках обраного Тарифу;

5.4.3. Отримувати необхідну інформацію про хід надання Послуг.

5.5. Всі умови цього Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися Послугами.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, яким Замовник у подальшому надаватиме/може надавати послуги, аналогічні Послугам за цим Договором та за будь-які дії Замовника, пов'язані із використанням результатів наданих Послуг.

6.3. У разі порушення строків оплати Послуг, визначених пунктом 4.2 Договору, та порушення п. 2.4 Договору, Виконавець припиняє надавати Послуги Замовнику, у тому числі не надсилає Замовнику жодних матеріалів (відео-уроків, текстових лекцій тощо), пов'язаних із наданням Послуг за цим Договором. У такому випадку, Договір вважається розірваним з дати припинення надання Послуг.

6.4. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Замовленні. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

6.5. Сторони несуть відповідальність та повинні відшкодувати одна одній виключно прямі збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором. Сторони в жодному випадку не несуть відповідальності за упущену вигоду або будь-які непрямі та/або опосередковані збитки, які виникають з Договору або пов'язані із ним.


7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. Виконавець не гарантує, що Послуги відповідають особистим очікуванням та вимогам Замовника та/або беззаперечно принесуть очікуваний Замовником результат.

8.2. Замовник гарантує, що замовляє Послуги та використовує результати наданих Послуг на свій ризик і під власну відповідальність.

8.3. Сторони розуміють, що Інтернет та обрані способи комунікації не володіють достатнім рівнем надійності, і електронні повідомлення можуть бути спотворені, не завжди оперативно доставлені (або зовсім не доставлені). У такому випадку, Виконавець не несе відповідальності за затримки, які виникли не з його вини.


9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання було спричинене обставинами непереборної сили, такими як прийняття державними органами нормативно-правових актів, які істотно перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, військові дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), заборона торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, що не залежать від волі сторін та безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами своїх обов'язків за даним Договором (далі – «Форс-мажорні обставини»).

9.2. Сторона, що зазнала впливу Форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня настання таких обставин. Сторона, що посилається на дії Форс-мажорних обставин, на підтвердження такого впливу зобов'язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

9.3. У випадках настання Форс-мажорних обставин термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-мажорні обставини та/або їх наслідки.

9.4. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше двох місяців, кожна із Сторін має право розірвати даний Договір, повернувши іншій Стороні все майно або грошові кошти, які були заздалегідь отримані для виконання цього Договору до кінця терміну його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.


10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Сторони гарантують дотримання конфіденційності в рамках чинного законодавства України стосовно будь-якої інформації і документації, що були отримані однією Стороною від іншої в рамках виконання цього Договору, а також вжиття необхідних заходів з недопущення її поширення серед осіб, що не мають прямого відношення до предмета цього Договору.

10.2. Шляхом укладення цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених ним до Замовлення з метою:

10.2.1. забезпечення реалізації Послуг, що виникли на підставі цього Договору;

10.2.2. виконання договірних зобов'язань;

10.2.3. обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського обліку;

10.2.4. надання дистанційного доступу до інформаційних матеріалів та інших відомостей;

10.2.5. розміщення відомостей (інформації, відгуків, коментарів тощо) на Вебсайті.

10.3. Погоджується наступний обсяг персональних даних, які надаються Замовником для виконання умов цього Договору:

10.3.1. ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, за необхідності адреси соціальних мереж, банківські реквізити.

10.4. Замовник погоджується надавати лише достовірні персональні дані та підтримувати їх в актуальному стані.


11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинність для Сторін з дати, визначеної в п.2.2. Договору і діє по 23 січня 2020 року, але не раніше виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. Замовник вправі в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку повернення грошових коштів, у тому числі і попередня оплата за Послуги, не здійснюється.

11.3. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в наданні Замовнику Послуг без роз'яснення причин, при цьому Виконавець повертає Замовнику грошові кошти пропорційно вартості ненаданих Послуг.


12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує Послуги.

12.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Вебсайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

12.3. Послуги в один період надаються обмеженій кількості Замовників. Замовлення вважається прийнятим у разі оплати вартості Послуг протягом 7 (семи) днів з дати виставлення Виконавцем рахунку.

12.4. У разі несвоєчасної оплати Послуг (оплата Послуг після закінчення передбаченого Договором строку) Замовник самостійно несе відповідальність за настання несприятливих наслідків, пов'язаних з несвоєчасною оплатою Послуг.

12.5. Укладаючи цей Договір, Замовник повністю і беззастережно погоджується з усіма умовами цього Договору.

12.6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.